SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

SFUB stipendier för 2014

Sällskapet SFUB har som uppgift att främja folkundervisningen i Sverige. Detta sker genom stöd till kompetensutveckling av lärare och andra lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterad 2014-04-06

Resa, kurs eller motsvarande påbörjas

Det går inte  längre söka stipendium för stipendieåret 2014.

Bedömning  av inkomna ansökningar  är klar, och beslut om tilldelning har meddelats samtliga sökande.

Reserapport lämnas
till SFUB

Datum då ansökan ska vara SFUB tillhanda

Besked om stipendium beviljats


jan - april 2014

senast en månad efter avslutad resa/motsvarande


1 okt 2013


omkring
10 dec 2013


maj - dec 2014

senast en månad efter avslutad resa/motsvarande


15 dec 2013


omkring
31 mars 2014

För stipendieåret 2014 gäller följande tidsplan: