SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande

UTLYSNING

Sidan uppdaterad 2014-05-15

Möjlighet att söka stöd för ett skolprojekt

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inbjuder härmed landets skolchefer att ansöka om upp till 400 000 kr i stöd till något skolprojekt i kommunen eller vid en enskild skola.

För att komma i fråga ska projektet bl.a. kunna bidra till en god kunskapsutveckling. Ansökan ska vara SFUB till handa senast den 1 september 2014.

SFUB har redan tidigare i flera omgångar delat ut större belopp till skolor och kommuner för olika projekt till stöd för en kunskapsutveckling.

I denna omgång inbjuds först till en kortare idé-ansökan om högst en A4-sida. Deadline är den 1 september 2014. Därefter inbjuds några kandidater för att göra en fördjupad ansökan.

SFUB:s inriktning är att ge stor frihet i fråga om mål för tänkbara projekt. Vissa grundkrav kommer dock att gälla:

Projektet ska vara något nytt, som kanske har diskuterats tidigare inom kommunen eller skolan men där man inte funnit sig ha en finansiering.

Stipendiet kan komma att delas upp på två, eventuellt tre mottagare. SFUB förbehåller sig också rätten att inte dela ut något stipendium.

Ansökningen ska undertecknas av skolchefen och skickas via e-post till SFUB via adressen: