Välkommen till SFUB!

SFUB planerar  att öppna för ansökan om stipendier för kompetensutveckling 2022 i mitten av januari. Detta under förutsättning att läget i Coronapandemin är stabilt.

Du som arbetar som lärare eller skolledare har då möjlighet att ansöka om stipendium för olika kompetensutvecklande aktiviteter, i Sverige eller utomlands.

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är ett gammalt sällskap som bildades 1822. Sällskapet hade då till syfte att verka för en allmän folkbildning.

SFUB hette från början Sällskapet för växelundervisningens befrämjande, där växelundervisning syftade på den undervisningsform där äldre skolelever under en lärares ledning undervisade sina yngre kamrater. Syftet var att göra det möjligt att undervisa ett stort antal elever samtidigt, vilket sågs som ett sätt att avhjälpa bristen på allmän skolundervisning.


I dag är sällskapet verksamt främst genom att dela ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal för studieresor utomlands.

Hen-med-böcker

Sällskapet finansierar och genomför även återkommande konferenser i samarbete med andra organisationer.