Välkommen till SFUB!

SFUB tar emot ansökningar för stipendieåret 2022 Information och länkar finns här

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är en ideell förening vars medlemmar har ett starkt intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och frågor rörande ungdomsskolan och dess förutsättningar i synnerhet.

SFUB vill främja verksamheten inom ungdomsskolan, i vilken främst förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innefattas, genom att:

  • bidra till lärares kompetensutveckling genom att erbjuda individuella stipendier för olika aktiviteter såsom studieresor, konferens- och kursdeltagande, fysiskt eller digitalt.
  • stödja kunskapsutvecklingen inom det pedagogiska området bland annat genom att anordna konferenser och seminarier. SFUB har också möjlighet att stödja forskningsinsatser avseende viktiga utvecklingsområden för skolan.
  • ge stöd till insatser för pedagogisk utveckling inom den lokala skolverksamheten.

Det stöd som SFUB ger syftar ytterst till att gagna barns och elevers lärande och utveckling.


Hen-med-böcker