Ansökningsomgång HT-23 är nu stängd

Ansökningar i denna omgång togs emot fram till 2023-09-10. Nu sker beredning av beslut om vilka som kommer tilldelas stipendium. Beslut kommer lämnas under december.

Läs mer om ansökningsomgång HT-23 och planering av kommande omgångar.


Nyheter