Ansökningsomgång VT-23 är stängd

Det går inte längre att lämna in ansökningar i denna omgång. Inkomna ansökningar bereds nu och besked om tilldelningar meddelas i slutet av maj.

Planering av kommande ansökningsomgångar

För aktiviteter som planeras genomföras under perioden jan – dec 2024 kommer SFUB utlysa en ansökningsomgång som planeras öppna 2023-06-01.

Viktiga datum för ansökningsomgång HT-23

Nyheter