SFUB 200 år!

Notis

I år är det 200 år sedan Sällskapet för folkundervisningens befrämjande bildades.

Det uppmärksammar vi bland annat genom att ta fram en antologi där ett flertal skribenter bidragit med texter om bildning, reformer, mätning av kunskap, aktionsforskning. Några av de lärare som erhållit stipendium från SFUB berättar också om de aktiviteter och lärdomar de erhållit tack vare sällskapets bidrag.

Antologin finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format.

Christina Palm
Ordförande SFUB