SFUB 200 år!

Notis

I år är det 200 år sedan Sällskapet för folkundervisningens befrämjande bildades.

Det uppmärksammar vi bland annat genom att ta fram en antologi där ett flertal skribenter bidragit med texter om bildning, reformer, mätning av kunskap, aktionsforskning. Några av de lärare som erhållit stipendium från SFUB berättar också om de aktiviteter och lärdomar de erhållit tack vare sällskapets bidrag.

Antologin finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format.

Christina Palm
Ordförande SFUB

Tekniska störningar har hindrat åtkomst till Mina Sidor

Notis

SFUB har haft tekniska problem med kopplingen mellan webbplatsen för Mina Sidor och den bakomliggande miljön där information om ansökningar och redovisningar lagras.

Detta har orsakat problem, då några stipendiater inte kunnat komma åt sina tidigare ansökningar och inte heller kunnat lämna sin rapport efter genomförd aktivitet.

Efter en insats fungerar nu denna koppling som den ska, och förhoppningsvis kommer vi inte drabbas av samma problem framöver.

För dig som varit förhindrad att lämna din redovisning: logga in på stipendium.sfub.se och gör ett nytt försök!

Vi ber om ursäkt för de störningar som varit och är förhoppningsfulla över att det nu ska fungera normalt igen.

Ny webbplats med BankID inloggning

Notis

För att kunna söka stipendium från SFUB krävs en inloggning med BankID. Länk till den nya webbplatsen och ansökningsformuläret: stipendium.sfub.se (öppnas i ett nytt fönster)

Logga in med BankID till dina personliga Mina sidor, registrera dina kontaktuppgifter och öppna därefter ansökningsblanketten.

Inloggad till Mina Sidor har du även tillgång till en ny funktion för ärendehantering. Alla frågor som rör ansökan, beslut om tilldelning eller avslag, kontouppgifter för utbetalning och intygan efter genomförd aktivitet ska via denna funktionen för ärendehantering.