Nu lanseras Stora läspriset med fokus på ungas läsande

Stora läspriset är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande
insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor delas ut. SFUB
står bakom priset tillsammans med Lärarstiftelsen.

Läs mer om Stora läspriset här

Nyheter