Kontakt

För att komma i kontakt med sällskapet hänvisas i första hand till denna webbplats. SFUB jobbar successivt med att etablera nya kontaktvägar till föreningen för att ge stöd och informera om aktuella nyheter.

Ansökningar kan endast lämnas med det ansökningsformulär som finns publicerat på denna webbplats. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Stipendiater ska efter genomförd studieresa lämna in en reserapport. Mer information om detta finns här.

För övriga ärenden hänvisas till e-post till kontakt@sfub.se.


Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB)
Hemsida : www.sfub.se
e-post: kontakt@sfub.se
Organisationsnummer : 80 20 06-9913
Bankgiro : 458-1815