Skolprojekt 2015

Ett större stipendium delas ut vart tredje eller fjärde år till en verksamhet som är av särskilt värde för folkundervisningen.

För 2015 har stipendier för särskilda skolprojekt delats ut.

SFUB inbjöd landets alla skolchefer att ansöka om ett större stipendium på upp till 400 000 kr till att stödja projekt som kan bidra till en god kunskapsutveckling.

SFUB:s inriktning var att ge stor frihet i fråga om mål för tänkbara projekt. Vissa grundkrav skulle dock gälla: Projektet skulle vara något nytt, som kanske ha diskuterats tidigare inom kommunen eller skolan men där man inte sett sig ha en finansiering. Stipendiet kunde komma att delas upp på två, eventuellt tre mottagare. SFUB förbehöll sig också rätten att inte dela ut något stipendium.

I en första omgång handlade det om att lämna korta idé-ansökningar. Det kom in ansökningar från 42 kommuner och SFUB valde ut och inbjöd fem av dessa till att lämna in en fördjupad ansökan. Det gällde Långbergsskolan i Nyköping, Nackas förskolor, Nyhedens skola i Krokom, Rudbecksskolan i Örebro och Östergårdsskolan i Halmstad.

SFUB:s direktion beslutade att tilldela två av kommunerna vardera 200 000 kr till stöd för deras projekt.

Kommunerna är Krokom (”Ökad variation av undervisningen i matematik”) och Nacka (”Matematiklyft i förskolan”). Företrädare för kommunerna var inbjudna att presentera sina projekt och motta sina bidrag vid SFUB:s årsmöte i början av maj 2015.