Utdelning av stipendier

Resultat av utdelningar under stipendieåret 2018

För stipendieåret 2018 har 705 ansökningar behandlats. Av dessa har 353 sökande tilldelats stipendium. Totalt delades 4,3 miljoner kr ut under 2018.


Större stipendium av särskilt värde för folkundervisningen

Ett större stipendium delas ut vart tredje eller fjärde år till en verksamhet som är av särskilt värde för folkundervisningen. För 2015 har stipendier för särskilda skolprojekt delats ut, läs mer om det här: Skolprojekt.