Utdelning av stipendier

Resultat av utdelningar under stipendieår

Här brukar SFUB redovisa utdelade stipendier. Under perioden med Corona har vi valt att pausa denna redovisning, men hoppas kunna återkomma under 2022


Större stipendium av särskilt värde för folkundervisningen

Vid återkommande tillfällen delas större stipendier ut till en verksamhet som är av särskilt värde för folkundervisningen. För 2015 har stipendier för särskilda skolprojekt delats ut, läs mer om det här: Skolprojekt.