Instruktioner för ansökan

Innehåll på denna sida

  1. Mina sidor för sökanden och stipendiater
  2. Logga in med BankID
  3. Ändra och spara dina basuppgifter
  4. Öppna ansökningsformuläret
  5. Fyll i efterfrågade uppgifter och spara din ansökan löpande
  6. Öppna en pågående ansökan från mina sidor
  7. Lämna in din ansökan
  8. Visa en inskickad ansökan

1. Mina sidor för sökanden och stipendiater

Börja med att öppna sidan stipendium.sfub.se (öppnas i nytt fönster). Logga in med BankID till dina personliga Mina sidor, registrera dina kontaktuppgifter och öppna därefter ansökningsblanketten

Mina sidor för sökande och stipendiater är skyddad för obehöriga genom inloggning med BankID. Uppgifter som lämnas är endast åtkomliga för den enskilde sökanden och för personal hos SFUB med behörighet att bereda och hantera ansökningar.

2. Logga in med BankID

3. Ändra och spara dina basuppgifter

Namn och personnummer går inte att ändra då en ansökan om stipendium är personlig. Dessa uppgifter hämtas från BankID. Det är inte möjligt att registrera en ansökan i annans namn.

Ange aktuella kontaktuppgifter, uppgifter om din utbildning, nuvarande anställning samt totalt antal tjänsteår. Alla uppgifter markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

OBS! Spar dina uppgifter innan du lämnar sidan.

4. Öppna ansökningsformuläret

Starta din ansökan genom att välja “Gör ny ansökan…”

5. Fyll i efterfrågade uppgifter och spara din ansökan löpande

Ansökningsformuläret består av ett antal flikar. Öppna dessa och fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Tryck på “Spara ansökan” spara varje gång du har lämnat nya uppgifter. Din ansökan sparas under dina “Mina sidor”. Det är möjligt att spara en delvis ifylld ansökan och återkomma vid senare tillfälle för att fylla i det som saknas.

6. Öppna en pågående ansökan från mina sidor

Fram till sista ansökningsdag kan du komma tillbaka för att ändra och komplettera din ansökan.

Notera att en pågående status “Ej inskickad” måste vara komplett och inskickad för att SFUB ska kunna behandla den.

7. Lämna in din ansökan

Alla uppgifter markerade med asterisk (*) är obligatoriska och besvaras innan du skickar in din ansökan till SFUB. När din ansökan är klar ska den lämnas in. Det sker med knappen “Skicka in din ansökan med BankID”.

Notera att efter att du skickat in din ansökan med BankID är den låst och du kan inte längre ändra något.

8. Visa en inskickad ansökan

Du kan alltid logga in till Mina sidor och se din inlämnade ansökan och kontrollera status.

Under perioden då SFUB bereder ansökningar för att besluta om vilka som ska få tilldelning respektive avslag har din ansökan status “Mottagen”. SFUB kommer skicka ett meddelande när beslut om tilldelning eller avslag fattats.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella och vid behov öppna sidan Ändra och spara dina basuppgifter om du behöver ändra epost eller andra kontaktuppgifter.


Information om aktuella datum hittar du här: Viktiga datum