Instruktioner

Ansökan av stipendium från SFUB
 • Ansökan kan endast lämnas med gällande ansökningsformulär på denna webbplats. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Observera sista ansökningsdag!
 • Din ansökan måste vara SFUB tillhanda senast sista ansökningsdag. Om din ansökan inte är komplett då kommer den inte kunna behandlas!
Förutsättningar som gäller för att vara behörig att söka stipendium Utformning av ansökan
 • Villkor för ansökan beskriver förutsättningar för bedömning och tilldelning av stipendium.
 • Angiven e-post används som unik identitet för inlämning och behandling av din ansökan. Använd därför alltid samma e-postadress vid all kontakt med SFUB.
Riktlinjer med högsta belopp för ett stipendium
 • För resa inom Norden och Baltikum 8000 kr
 • För övriga Europa inklusive hela Turkiet och Israel 12000 kr
 • För resa utanför Europa 16000 kr
Om att fylla i ansökningsformuläret
 • Öppna formulärets sektioner och besvara samtliga efterfrågade uppgifter.
Ansökningsformulär
Ansökningsformulär 2019
 • Det är möjligt att spara en delvis ifylld ansökan och återkomma vid senare tillfälle för att fylla i det som saknas. Det gör du med knappen “Spara ansökan”.
 • När din ansökan är komplett anger du det genom att markera rutan “Jag är klar med min ansökan, SFUB kan behandla den som komplett”.
 • ‘Med knappen “Skriv ut din ansökan” kan du skriva ut en kopia på ansökan, välj PDF eller en ansluten skrivare.
Reserapport 
 • Samtliga stipendiater ska efter genomförd resa/aktivitet lämna in en reserapport.
Policy för hantering av lämnade uppgifter
 • SFUB förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som lämnats i ansökan med berörda skolor och lärosäten. I vissa fall kan också kompletterande information begäras från den sökande.
 • Personuppgifter som lämnas i denna ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningens regelverk (GDPR). Läs mer i policy för hantering av personuppgifter.
 • Stipendiater ska senast en månad efter genomförd resa/kurs/motsvarande lämna in en reserapport. SFUB begär samtycke att publicera hela eller delar av denna på hemsidan.