Efter genomförd aktivitet

En redovisning ska lämnas senast en månad efter utnyttjat stipendium

Erfarenheter från genomförda kompetensutvecklande aktiviteter används för att både utveckla den egna undervisningen och för att delge andra pedagoger vunna kunskaper.

Stipendiater ska efter genomförd studieresa eller motsvarande kompetensutveckling intyga att erhållet stipendium har nyttjats på avsett sätt.

Reserapporter lämnas via ett formulär på samma sida som ansökan lämnades.

Reserapport

Foto: Brad Flickinger CC Some rights reserved


SFUB kan komma att publicera hela eller delar av reserapporten på hemsidan. Ta del av Policy för hantering av personuppgifter då en sådan publicering sker med samtycke enligt Dataskyddsförordningen, artikel 6 stycke 1a.