Viktiga datum

Ansökningsomgång HT-23 är nu stängd

Ansökningar i denna omgång togs emot fram till 2023-09-10.

Nu sker beredning av beslut om vilka som kommer tilldelas stipendium. Beslut kommer lämnas under december.

  • Ansökningsomgång HT-23 öppnade 6 juni 2023
  • Sista ansökningsdag 10 september 2023
  • Besked om stipendium meddelas i under december 2023
  • Tilldelat stipendium får användas under perioden 1 januari 2024 — 31 december 2024. Tilldelat och utbetalat stipendium som inte har nyttjats före 2024-12-31 ska återbetalas.

Planering av kommande ansökningsomgångar

För aktiviteter som genomförs under perioden juni 2024 – maj 2025 kommer SFUB utlysa en ansökningsomgång som planeras öppna 2023-12-18.

För aktiviteter som genomförs under perioden jan – dec 2025 kommer SFUB utlysa en ansökningsomgång som planeras öppna 2024-06-01.