Viktiga datum

Ansökningsomgång VT-23 är stängd

De ansökningar som har tagits emot i denna ansökningsomgång bereds nu och besked om tilldelningar meddelas under maj. Se faktarutan nedan.

Viktiga datum för ansökningsomgång VT-23
  • Ansökningsomgång VT-23 öppnade 18 december 2022
  • Sista ansökningsdag 23 februari 2023
  • Besked om stipendium meddelas i under maj 2023
  • Tilldelat stipendium får endast användas under perioden 1 juni 2023 — 31 maj 2024. Tilldelat och utbetalat stipendium som inte har nyttjats före 2024-05-31 ska återbetalas.

Läs mer om villkoren för ansökan av stipendium och instruktioner för ansökan.


Planering av kommande ansökningsomgångar

För aktiviteter som planeras genomföras under perioden jan – dec 2024 kommer SFUB utlysa en ansökningsomgång som planeras öppna 2023-06-01.

Viktiga datum för ansökningsomgång HT-23

Nyheter