Viktiga datum

Efter pandemin ser SFUB behovet att att öppna för en extra ansökningsomgång

För att stödja aktiviteter under första halvåret 2023 öppnar nu SFUB en extra ansökningsomgång.

Denna ansökningsomgång öppnar 21 september 2022
Sista ansökningsdag 1 november 2022
Besked om stipendium meddelas under mitten av december 2022
Tilldelat stipendium får endast användas under första halvåret 2023. Tilldelat och utbetalat stipendium som inte har nyttjats före 2023-06-30 ska återbetalas.

För aktiviteter som planeras genomföras under andra halvåret 2023 och därefter kommer SFUB utlysa återkommande ansökningsomgångar.

Läs mer om villkoren för ansökan av stipendium och instruktioner för ansökan.