Viktiga datum

Ansökningsomgång VT-24 är nu öppen

Denna ansökningsomgång kan nyttjas för ansökan om stipendium för aktiviteter som genomförs under perioden juni 2024 – maj 2025.

Ansökningsomgång VT-24 är öppen fram till 2024-02-23.

  • Ansökningsomgång VT-24 öppnade 22 dec 2023
  • Sista ansökningsdag 23 feb 2024
  • Besked om stipendium meddelas i under maj 2024
  • Tilldelat stipendium får användas under perioden 1 juni 2024 — 31 maj 2025. Tilldelat och utbetalat stipendium som inte har nyttjats före 2025-05-31 ska återbetalas.

Planering av kommande ansökningsomgångar

För aktiviteter som genomförs under perioden jan – dec 2025 kommer SFUB utlysa en ansökningsomgång som planeras öppna 2024-06-01.