Stora läspriset blir dubbelt så stort


Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) och Lärarstiftelsen dubblerar prissumman för Stora läspriset 2024, från 300 000 kronor till 600 000 kronor. Stora läspriset som delades ut första gången 2023 kommer nu att gå till fler lärare som arbetar med att främja läsande hos barn och unga.

– Vi ser tydligt att de pågående läsprojekten bland barn och unga ute i landet ger väldigt många ringar på vattnet. Det imponerande arbetet som lärarna gör för att skapa läsengagemang vill vi stötta ännu mer genom att göra Stora läspriset större, säger Christina Palm, ordförande för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.

– Lärare, föräldrar och allmänhet kan nu nominera lärare som gör stora läsfrämjande insatser. Vi skapar också fler kategorier så att lärare som undervisar i alla olika åldrar kan få priset. Det är fantastiskt att vi kan uppmärksamma mer av det värdefulla arbete som görs runt om landet, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Stora läspriset kommer att fördelas på fyra olika ålderskategorier i stället för två. Fyra stipendier om 150 000 kronor ska delas ut till lärare som arbetar med läsfrämjande insatser för barn 0–5 år, 6–11 år, 12–15 år samt unga och vuxna 16–25 år. Stipendierna delas ut till grupper som består av minst två personer varav minst en ska vara legitimerad lärare. Stipendiaterna utses av en expertgrupp bestående av framstående svensklärare och läsforskare.

Stipendiet delas ut för pågående projekt, inte för projekt som redan har genomförts. Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet. Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse. Stipendiet innehåller också dokumentation av en forskare som kommer följa stipendiaternas arbete under ett år. Vilka som får stipendierna avslöjas på Bokmässan i Göteborg 2024 i samband med prisutdelningen.

Bakom Stora läspriset står Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB samt Lärarstiftelsen. Stora läspriset gick 2023 till fem lärare och en bibliotekarie i Örnsköldsvik, Åsele och Stockholms kommun, för läsfrämjande insatser bland barn och unga. Läs mer här.

Nominering till Stora läspriset 2024
Läs mer om Stora läspriset här.

Nominera här!

Nyheter

  • Ansökningsomgång VT-24 är nu öppen
    Välkommen att ansöka om stipendium. Denna ansökningsomgång kan nyttjas för ansökan om stipendium för aktiviteter som genomförs under perioden juni 2024 – maj 2025.  Läs vilka villkor för ansökan som gäller. Ansökningsomgång VT-24 är öppen fram till 2024-02-23.
  • Stora läspriset blir dubbelt så stort
    Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) och Lärarstiftelsen dubblerar prissumman för Stora läspriset 2024, från 300 000 kronor till 600 000 kronor. Stora läspriset som delades ut första gången 2023 kommer nu att gå till fler lärare som arbetar med att… Läs mer: Stora läspriset blir dubbelt så stort
  • Nominera till Stora läspriset!
    Känner du till några som gör ett riktigt bra jobb med läsning? Då ska du nominera dem här! Sista dag att nominera till Stora läspriset är 29 februari, 2024. Därefter tar en expertgrupp vid och utser vinnarna. Prisutdelning sker på… Läs mer: Nominera till Stora läspriset!