SFUB logotype

Stora läspriset

Stora läspriset är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 600 000 kronor delas ut. SFUB står bakom priset tillsammans med Lärarstiftelsen.

Stora läspriset delas ut till pågående läsprojekt. Det fördelas på fyra olika lärargrupper i fyra olika ålderskategorier: för lärare som arbetar med läsfrämjande insatser för barn 0–5 år, 6–11 år, 12–15 år samt för arbete med unga och vuxna 16–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Och gruppen måste bestå av minst två personer varav minst en ska vara legitimerad lärare.

Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet. Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse. Stipendiet innehåller också dokumentation av en forskare som kommer följa stipendiaternas arbete under ett år.

Stipendiaterna utses av en expertgrupp. Det är en väl sammansatt grupp om fem personer som är insatta i ämnet men har lite olika inriktning och kompetenser.

Vilka som får stipendierna avslöjas på Bokmässan i Göteborg den 29 september, i samband med prisutdelningen.


Nominera till Stora läspriset senast 29 februari, 2024!

Nomineringsformulär (Lärarstiftelsen)

Stora läspriset utses av en expertgrupp.
Läs mer om deras arbete här.

De vann Stora läspriset 2023
Läs mer om deras arbete här.

Bakom priset står Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB, tillsammans med Lärarstiftelsen.

Christina Palm, SFUB och
Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen

Vi har samma strävan att stärka och stötta lärare i yrkesutvecklingen. Vi har också ett gemensamt intresse i att öka barn och ungdomars läsförmåga. Därför har vi beslutat att tillsammans dela ut Stora läspriset 2023 och 2024. Förhoppningen är att detta pris för läsfrämjande insatser kommer elever till godo och att läslusten ökar.