Stora läspriset

Stora läspriset är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor delas ut. SFUB står bakom priset tillsammans med Lärarstiftelsen.

Stora läspriset delas ut till pågående läsprojekt. Det är fördelat på två ålderskategorier, ett för arbete med barn 0-12 år och ett för arbete med unga vuxna 13-25 år. Två grupper får 150 000 kronor vardera. Grupperna ska bestå av minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare.

Vilka som får Stora läspriset 2023 avslöjas på Bokmässan i Göteborg den 29 september klockan 14.00 på Lärarscenen.

Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet. Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse.

Stora läspriset utses av en expertgrupp sammansatt av en grupp om fem personer med olika inriktning och kompetenser. Expertgruppen består av:

  • Caroline Liberg är juryns ordförande. Caroline är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet, och medlem i SFUB.
  • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7-9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
  • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
  • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
  • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.

Pristagarna utses av denna expertgrupp. Du kan alltså inte ansöka om dessa medel.

Bakom priset står Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB, tillsammans med Lärarstiftelsen.

Christina Palm, SFUB och
Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen

Vi har samma strävan att stärka och stötta lärare i yrkesutvecklingen. Vi har också ett gemensamt intresse i att öka barn och ungdomars läsförmåga. Därför har vi beslutat att tillsammans dela ut Stora läspriset 2023 och 2024. Förhoppningen är att detta pris för läsfrämjande insatser kommer elever till godo och att läslusten ökar.