Expertgrupp

Stora läspriset utses av en expertgrupp sammansatt av en grupp om fem personer med olika inriktning och kompetenser. Expertgruppen består av:

  • Caroline Liberg är juryns ordförande. Caroline är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet, och medlem i SFUB.
  • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7-9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
  • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
  • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
  • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.

Pristagarna utses av denna expertgrupp men du kan nominera kandidater via det här formuläret (Lärarstiftelsen.se).