Antologi om utbildning och pedagogik

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) erbjuder nu skolor att ta del av den antologi om utbildning och pedagogik som togs fram i samband med sällskapets 200-årsjubileum.

Två sekel av folkbildning

När SFUB nu markerar två sekel till gagn för folkbildningen gör vi det genom att även titta utanför vår egen historia. Vi har i denna antologi låtit fem välrenommerade forskare skriva om olika aspekter rörande utbildningsområdet. Det handlar om bildning, reformer, mätning av kunskap, aktionsforskning m.m. Några av de lärare som erhållit stipendium från SFUB berättar också om de aktiviteter och lärdomar de erhållit tack vare sällskapets bidrag.

Ladda ned antologin som PDF

Med denna länk går det att ladda ned ett exemplar i PDF-format utan kostnad.

Beställning av ett tryckt exemplar

Den tryckta boken finns i ett begränsat antal exemplar och kan i mån av tillgång rekvireras via formuläret nedan. Saknas formuläret är alla tryckta exemplar beställda och antologin kan bara laddas ned i PDF-format (se ovan).