Prioriterade områden

Fokus på kompetensutveckling och läsfrämjande åtgärder

SFUB har under åren pekat ut olika kompetens- och utvecklingsområden av särskilt intresse, t ex språk och språkutveckling. Inför 2023 prioriteras ansökningar med fokus på kompetensutveckling och läsfrämjande åtgärder rörande barns och ungdomars läsande och läsvanor.

Det stöd som SFUB ger syftar ytterst till att gagna barns och elevers lärande och utveckling.

Rättigheter till bilderna gäller