Kontakt

För att ta del av information och nyheter hänvisas i första hand till denna webbplats.

Nytt för i år är att SFUB har utvecklat en ny webbplats där sökande och stipendiater kan logga in med BankID till personliga Mina Sidor.

Ansökningar kan endast lämnas med det ansökningsformulär som finns tillgängligt via Mina Sidor. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt. Stipendiater ska efter genomförd studieresa eller motsvarande kompetensutveckling intyga att erhållet stipendium har nyttjats på avsett sätt. Även detta sker via ett formulär på Mina Sidor.

För alla frågor som rör ansökan, beslut om tilldelning eller avslag, kontouppgifter för utbetalning och intygan efter genomförd aktivitet ska den nya funktionen för ärendehantering användas.

För övriga ärenden hänvisas till e-post till kontakt@sfub.se.


Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB)
Hemsida : www.sfub.se
e-post: kontakt@sfub.se
Organisationsnummer : 80 20 06-9913
Bankgiro : 458-1815