SFUB historia

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är ett gammalt sällskap. Det bildades 1822 och hade då till syfte att verka för en allmän folkbildning.


Att det är 200 år sedan föreningen bildades uppmärksammas bland annat genom att SFUB har tagit fram en antologi där ett flertal skribenter bidragit med texter om bildning, reformer, mätning av kunskap, aktionsforskning mm. 

Välkommen att ladda ner vår antologi om utbildning och pedagogik!

Några av de lärare som erhållit stipendium från SFUB berättar också om de aktiviteter och lärdomar de erhållit tack vare sällskapets bidrag. Antologin finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format.


Föreningen hette från början Sällskapet för växelundervisningens befrämjande, där växelundervisning syftade på den undervisningsform där äldre skolelever under en lärares ledning undervisade sina yngre kamrater. Syftet var att göra det möjligt att undervisa ett stort antal elever samtidigt, vilket sågs som ett sätt att avhjälpa bristen på allmän skolundervisning.


Tack vare projekt Runeberg kan vi ta del av en beskrivning av sällskapets tidiga historia. Nedan ett utdrag ur 28:e bandet av andra utgåvan (”Uggleupplagan”) av Nordisk familjebok från 1919. 

Nordisk familjebok-logga 28band-563x549
Nordisk familjebok 1919 sid 92
Nordisk familjebok 1919 sid 92
Runeberg-Nordisk familjebok 1919-s93-614x1005
Nordisk familjebok 1919 sid 93